CATALÀ | CASTELLANO | ENGLISH
Empresa Serveis Projectes Notícies Zona Clients Contacte
   
    PROJECTES DIRECCI” INTEGRADA DE PROJECTES ASSESSORAMENT ENERG»TIC  
 

El fet que cada dia tinguem més dependència energètica, ens porta a pensar que és indispensable fer-ne una bona gestió.

Per altra banda, els mercats competitius d’avui ens inciten a reduir els costos productius i d’explotació, sent l’optimització dels consums una altra clau d’èxit per les empreses.

Seguint aquesta línia, TESCOR Enginyeria ofereix diferents productes per tal d’assessorar en l’optimització dels consums.

 • Estudi de la situació actual i propostes de millora
 
 
 • Estudi de possibilitats d'optimització de consums
 • Estudi d’implantació d’energies alternatives
 • Optimització de la tarifa contractada
 
 • Avaluació de l’estat actual de les instal•lacions
 
 • Compliment de legislació actual
 • Termografies
 
 • Estudis de viabilitat de pas al mercat lliure
 • Estudis de qualitat de subministrament elèctric
 • Assessorament de polítiques energètiques
 • Assessorament en el disseny bioclimàtic d’edificacions
 
 • Compliment del CTE
 • Certificació Energètica d’Edificis
 
       
Marià Cubí4, 2n 2a | 08006 - Barcelona | T 93 218 49 18 | F 93 218 49 18 | tescor@tescor.es